Kurzy

Molchanovs Lap 1

Úvod do freedivingu v bazéne

Molchanovs Lap 2

Pokročilý freediving v bazéne

Molchanovs Wave 1

Úvod do freedivingu

Molchanovs Wave 2

Pokročilý freediving