Kurz

Molchanovs Lap 1

Bazénový kurz Lap 1 obsahuje kompletnú teóriu celého kurzu Wave 1. Nezahŕňa iba časť na otvorenej vode, ktorú je možné pridať kedykoľvek (v predom dohodnutom termíne) počas jedného roka na jednej z našich hĺbkových akcií a premeniť bazénovú certifikáciu Lap 1 na hĺbkovú Wave 1. Prečo je to pre teba výhodné? Pretože už s certifikáciou Lap získaš prístup k Molchanovs týždennému tréningovému programu pre bazénové disciplíny, workoutu a k našim klubovým bazénovým tréningom.

Predpoklady:
Vek minimálne 18 rokov (16 so súhlasom zákonného zástupcu), vyplnený zdravotný formulár (prípadne potvrdenie od lekára), formulár o zodpovednosti, absolvovanie plaveckého testu na 200m.

Príprava:
Materiály kurzu v českom jazyku! Celý manuál kurzu Molchanovs Lap 1 je oficiálne preložený do slovenského jazyka a je pre každého registrovaného študenta k dispozícii online na jeho Molchanovs profile (Dashboard).
Priprav sa online:
Ihneď po registrácii sa môžeš začať pripravovať. Preštuduj si celý online manuál, pozri si všetky videá vrámci online kurzu a nakoniec môžeš absolvovať test znalostí aj online.
Teoretická certifikácia:
Celú teóriu si spolu samozrejme prejdeme, a to buď počas kurzu alebo online.
Prečo by si mal chcieť absolvovať teóriu online?
Pretože môžeš ešte pred začiatkom kurzu získať T1 certifikáciu a prístup k suchému Molchanovs Base Trainingu.

Teória
Fyzika: Boylov a Archimedov zákon a ich aplikácie vo vode.
Fyziológia: Kyslík a oxid uhličitý, účinky zadržania dychu, krátkodobé a dlhodobé adaptácie.
Dýchanie a relaxácia: Základy dýchania a relaxácie, body scan, hyperventilácia.
Vyrovnávanie: Anatómia, teória a koncept, techniky vyrovnávania, vyrovnávacie cvičenia, tipy pre správne vyrovnávanie tlaku.
Techniky potápania: efektívny pohyb s plutvami, predstavenie techniky bez plutiev.
Mentálna techniky: Technika vizualizácie.
Potencionálna trauma: Trauma súvisiaca s hypoxiou, barotrauma.
Bezpečnosť a záchrana: Kľúčové bezpečnostné opatrenia, buddy systém, záchranné postupy.
Base training: Dôležitosť tréningu, predstavenie Molchanovs Movement a týždenného tréningového cyklu, Molchanovs výkonnostných testov a odznakov.

Bazénová časť
Relaxácia: Aplikácia dýchacích a mentálnych techník vo vode.
STA: Statické zadržanie dychu na hladine, vrátane správneho buddyingu a záchrany.
DYNB: Správne navážanie, pozícia tela a hlavy, efektívna kopacia technika, otočka, duck dive, buddying, záchrana.
DNF: Úvod do techniky bez plutiev, navážanie, záber pažami, kop, synchronizácia.
Base training: Ukážka Molchanovs tréningového výcviku, ku ktorému získaš prístup po absolvovaní kurzu.

Pre získanie certifikácie Lap 1 je potrebné:
Absolvovať kurz v celej dĺžke, uspieť v teste teoretických vedomostí, preplávať pod vodou bezpečne a komfortne vzdialenosť min. 30m s plutvami, zadržať vo vode dych na minimálne 1 a pol minúty, vedieť vykonať záchranu freedivera a vedieť sa bezpečne potápať v tíme
Pokiaľ nebude v tvojich silách niektorú časť kurzu zvládnuť, môžeš sa pripojiť k našim pravidelným tréningom alebo hĺbkovým akciám, ďalej na sebe pracovať a kurz v pokoji dokončiť. Na dokončenie máš čas až 1 rok.

Wave 1
Ako freediver Molchanovs Lap 1 môžeš na ktorejkoľvek našej hĺbkovej akcii absolvovať nadstavbu Wave 1. Upgrade na Wave 1 trvá obvykle 2 dni, a pretože teóriu a bazén už máš za sebou, čaká ťa už iba praktické využitie freedivingových techník (ekvalizácia,…), ktoré ti umožnia komfortné potápanie do hĺbky až 20m. Podrobnosti nájdeš v popise kurzu Wave 1 Hĺbková časť.