Kurz

Molchanovs Wave 2

Cena: 250 €

Hĺbkový kurz Molchanovs Wave 2 je možné absolvovať buď celý naraz, alebo rozdelený na bazénovú časť Lap 2 a hĺbkovú časť Wave 2. Prečo je to pre teba výhodné? Pretože si môžeš vybrať, ako tento kurz dokončíš!

Ak si už dostal certifikáciu Lap 2, máš si prístup k Molchanovs týždňovému tréningovému programu na bazénové disciplíny, WORKOUT a k našim klubovým bazénovým tréningom a teda na hĺbkové časti ťa čaká už iba tréning techník, ktorý ti umožní komfortné potápanie do hĺbky až 30m.

Predpoklady:

Vek minimálne 18 rokov (16 so súhlasom zákonného zástupcu), vyplnený zdravotný formulár (prípadne potvrdenie od lekára), formulár o zodpovednosti, certifikácia Molchanovs Lap 1 alebo Wave 1, certifikácia iného systému v zodpovedajúcej úrovni (v tomto prípade je potrebné prejsť crossover hodnotením Molchanovs Wave 1).

Príprava:
Materiály kurzu v českom jazyku! Celý manuál kurzu Molchanovs Wave / Lap 2 je oficiálne preložený do slovenského jazyka a je pre každého registrovaného študenta k dispozícii online na jeho Molchanovs profile (Dashboard).
Priprav sa online:
Ihneď po registrácii sa môžeš začať pripravovať. Preštuduj si celý online manuál, pozri všetky videá vrámci online kurzu a nakoniec môžeš absolvovať aj online test znalostí.

Teoretická certifikácia:
Celú teóriu si spolu samozrejme prejdeme, a to buď počas kurzu alebo online.
Prečo by si mal chcieť absolvovať teóriu online?
Pretože môžeš ešte pred začiatkom kurzu získať T2 certifikáciu a prístup k suchému Molchanovs Base Trainingu.

Teória
História freedivingu: Prvé dve etapy, starodávny freediving, aplikovaný freediving.
Fyzika: Daltonov a Henryho zákon, blackout v plytkej vode.
Fyziológia: Príprava na zadržanie dychu, freediving do hĺbky a na vzdialenosť, fyziologické adaptácie, tvoj freedivingový potenciál.
Dýchanie a relaxácia: Vyladenie relaxačnej fázy, precvičovanie vizualizácií.
Vyrovnávanie: Kontrola vzduchu a technika Frenzel, vyrovnávacie cvičenie, tipy pre správne vyrovnávanie.
Techniky potápania: Freediving do hĺbok, Freefall, zdokonalenie techniky bez plutiev.
Mentálna technika: Technika Mindfulness (plné vedomie), mindfulness pre statické, dynamické a hĺbkové disciplíny.
Potencionálna trauma: Príčiny barotraumy uší a dutín, pľúcne barotraumy (lung squeeze).
Bezpečnosť a záchrana: Faktory prispievajúce k blackoutu, dekompresná choroba, hladinové intervaly, záchranné scenáre.
Base training: Dôležitosť tréningu, predstavenie Molchanovs Movement a týždenného tréningového cyklu, Molchanovs výkonnostných testov a odznakov.

Bazénová časť
Relaxácia: Aplikácia mentálnej techniky mindfulness v bazénových disciplínach.
STA: Statické zadržanie dychu na hladine, vrátane správneho buddyingu, efektívneho koučingu a záchrany.
DYNB: Predvedenie dokonalého naváženie, doladenie techniky s plutvami, tréningové cvičenia, buddying, záchrana.
DNF: Zdokonalenie techniky bez plutiev, synchronizácia, fáza sklzu.
DYN: Predstavenie techniky monoplutvy.
Base training: Ukážka Molchanovs tréningového výcviku, ku ktorému získaš prístup po absolvovaní kurzu.

Hĺbková časť
Relaxácia: Aplikácia mentálnej techniky mindfulness v hĺbkových disciplínach, kontrola neutrálneho vztlaku na otvorenej vode.
Freefall: Predstavenie techniky voľného pádu a jeho využitie pri ponoroch CWTB a FIM.
CWT: Predstavenie techniky monoplutvy (delfínový kop).
CNF: Predstavenie a tréning techniky bez plutiev.
Lanyard: Použitie bezpečnostného úväzku.
Buddying a záchrana: Nácvik bezpečného potápania v skupine a prevednie záchrany vo väčších hĺbkach.

Pre získanie certifikácie Wave 2 je potrebné:
Absolvovať kurz v celej dĺžke, uspieť v teste teoretických vedomostí, demonštrovať pokročilú techniku ​​v disciplíne s plutvami DYNB, demonštrovať pokročilú techniku ​​v disciplíne bez plutiev DNF, zvládnuť základy koučingu počas statickej apnoe
Buddying a záchrana: Vedieť správne postupovať pri STA aj dynamických disciplínach.
STA: 2 min 30 sek
DYNB: 50m
DNF: 35m
FIM: Komfortné a opakované ponory 24 – 30 metrov.
CWTB: Komfortné a opakované ponory 24 – 30 metrov.
Freefall: Voľný pád pri ponoroch FIM a CWTB.
CNF: Komfortné a opakované ponory bez plutiev do 15 metrov.
CWT: Demonštrovať základy techniky monoplutvy.
Buddying: Predviesť správnu techniku ​​buddyingu v hĺbke 10-15 metrov.
Sebazáchrana: Výstup bez masky z hĺbky 10 metrov.
Záchrana: Vykonať správne všetky kroky k záchrane buddyho z hĺbky 15 metrov.
Pokiaľ nebude v tvojich silách niektorú časť kurzu zvládnuť, môžeš sa pripojiť k našim pravidelným tréningom alebo hĺbkovým akciám, ďalej na sebe pracovať a kurz v pokoji dokončiť. Na dokončenie máš 1 rok.