Kurz

Molchanovs Lap 2

Cena: 170 €

Bazénový kurz Lap 2 obsahuje kompletnú teóriu celého kurzu Wave 2. Nezahŕňa iba časť na otvorenej vode, ktorú je možné pridať kedykoľvek počas jedného roka na jednej z našich hĺbkových akcií a premeniť bazénovú certifikáciu Lap 2 na hĺbkovú Wave 2. Prečo je to pre teba výhodné ? Rovnako ako pri Lap 1, získaš prístup k Molchanovs týždennému tréningovému programu pre bazénové disciplíny, workoutu. Ku klubovým bazénovým tréningom ako certifikovaný freediver (predpoklad: mať absolvovaný Lap1/Wave1) máš prístup.

Predpoklady:

Vek minimálne 18 rokov (16 so súhlasom zákonného zástupcu), vyplnený zdravotný formulár (prípadne potvrdenie od lekára), formulár o zodpovednosti, certifikácia Molchanovs Lap 1 alebo Wave 1, certifikácia iného systému v zodpovedajúcej úrovni (v tomto prípade je potrebné prejsť crossover hodnotením Molchanovs Wave 1).

Príprava:
Materiály kurzu v českom jazyku! Celý manuál kurzu Molchanovs Wave / Lap 2 je oficiálne preložený do slovenského jazyka a je pre každého registrovaného študenta k dispozícii online na jeho Molchanovs profile (Dashboard).
Priprav sa online:
Ihneď po registrácii sa môžeš začať pripravovať. Preštuduj si celý online manuál, pozri všetky videá vrámci online kurzu a nakoniec môžeš absolvovať aj online test znalostí.

Teoretická certifikácia:
Celú teóriu si spolu samozrejme prejdeme, a to buď počas kurzu alebo online.
Prečo by si mal chcieť absolvovať teóriu online?
Pretože môžeš ešte pred začiatkom kurzu získať T2 certifikáciu a prístup k suchému Molchanovs Base Trainingu. 

Teória
História freedivingu: Prvé dve etapy, starodávny freediving, aplikovaný freediving.
Fyzika: Daltonov a Henryho zákon, blackout v plytkej vode.
Fyziológia: Príprava na zadržanie dychu, freediving do hĺbky a na vzdialenosť, fyziologické adaptácie, tvoj freedivingový potenciál.
Dýchanie a relaxácia: Vyladenie relaxačnej fázy, precvičovanie vizualizácií.
Vyrovnávanie: Kontrola vzduchu a technika Frenzel, vyrovnávacie cvičenie, tipy pre správne vyrovnávanie.
Techniky potápania: Freediving do hĺbok, Freefall, zdokonalenie techniky bez plutiev.
Mentálna technika: Technika Mindfulness (plné vedomie), mindfulness pre statické, dynamické a hĺbkové disciplíny.
Potencionálna trauma: Príčiny barotraumy uší a dutín, pľúcne barotraumy (lung squeeze).
Bezpečnosť a záchrana: Faktory prispievajúce k blackoutu, dekompresná choroba, hladinové intervaly, záchranné scenáre.
Base training: Dôležitosť tréningu, predstavenie Molchanovs Movement a týždenného tréningového cyklu, Molchanovs výkonnostných testov a odznakov.

Bazénová časť
Relaxácia: Aplikácia mentálnej techniky mindfulness v bazénových disciplínach.
STA: Statické zadržanie dychu na hladine, vrátane správneho buddyingu, efektívneho koučingu a záchrany.
DYNB: Predvedenie dokonalého naváženie, doladenie techniky s plutvami, tréningové cvičenia, buddying, záchrana.
DNF: Zdokonalenie techniky bez plutiev, synchronizácia, fáza sklzu.
DYN: Predstavenie techniky monoplutvy.
Base training: Ukážka Molchanovs tréningového výcviku, ku ktorému získaš prístup po absolvovaní kurzu.

Pre získanie certifikácie Wave 2 je potrebné:
Absolvovať kurz v celej dĺžke, uspieť v teste teoretických vedomostí, demonštrovať pokročilú techniku ​​v disciplíne s plutvami DYNB, demonštrovať pokročilú techniku ​​v disciplíne bez plutiev DNF, zvládnuť základy koučingu počas statickej apnoe, vedieť vykonať záchranu freedivera v rôznych situáciách a vedieť sa bezpečne potápať v tíme.
STA: 2 min 30 sek
DYNB: 50m
DNF: 35m
Pokiaľ nebude v tvojich silách niektorú časť kurzu zvládnuť, môžeš sa pripojiť k našim pravidelným tréningom alebo hĺbkovým akciám, ďalej na sebe pracovať a kurz v pokoji dokončiť. Na dokončenie máš 1 rok.

Wave 2
Ako Lap 2 freediver môžeš na ktorejkoľvek našej hĺbkovej akcii absolvovať nadstavbu Wave 2. Upgrade na Wave 2 trvá obvykle 2 dni a pretože teóriu a bazén už máš za sebou, čaká ťa iba tréning freedivingových techník, ktoré ti umožnia komfortné potápanie do hĺbky až 30m. Podrobnosti nájdeš v popise kurzu Wave 2 Hĺbková časť.