Kurz

Molchanovs Wave 1

Cena: 230 €

Hĺbkový kurz Molchanovs Wave 1 je možné absolvovať buď celý naraz, alebo rozdelený na bazénovú časť Lap 1 a hĺbkovú časť Wave 1. Prečo je to pre teba výhodné? Pretože si môžeš vybrať, ako tento kurz dokončíš!

Ak si už dostal certifikáciu Lap 1, máš si prístup k Molchanovs týždňovému tréningovému programu na bazénové disciplíny, WORKOUT a k našim klubovým bazénovým tréningom a teda na hĺbkové časti ťa čaká už iba tréning techník, ktorý ti umožní komfortné potápanie do hĺbky až 20m.

Predpoklady:
Vek minimálne 18 rokov (16 so súhlasom zákonného zástupcu), vyplnený zdravotný formulár (prípadne potvrdenie od lekára), formulár o zodpovednosti, absolvovanie plaveckého testu na 200m

Príprava:
Materiály kurzu v českom jazyku! Celý manuál kurzu Molchanovs Wave / Lap 1 je oficiálne preložený do slovenského jazyka a je pre každého registrovaného študenta k dispozícii online na jeho Molchanovs profile (Dashboard).
Priprav sa online:
Ihneď po registrácii sa môžeš začať pripravovať. Preštuduj si celý online manuál, pozri si všetky videá vrámci online kurzu a nakoniec môžeš absolvovať test znalostí aj online.
Teoretická certifikácia:
Celú teóriu si spolu samozrejme prejdeme, a to buď počas kurzu alebo online.
Prečo by si mal chcieť absolvovať teóriu online?
Pretože môžeš ešte pred začiatkom kurzu získať T1 certifikáciu a prístup k suchému Molchanovs Base Trainingu.

Teória
Fyzika: Boylov a Archimedov zákon a ich aplikácie vo vode.
Fyziológia: Kyslík a oxid uhličitý, účinky zadržania dychu, krátkodobé a dlhodobé adaptácie.
Dýchanie a relaxácia: Základy dýchania a relaxácie, body scan, hyperventilácia.
Vyrovnávanie: Anatómia, teória a koncept, techniky vyrovnávania, vyrovnávacie cvičenia, tipy pre správne vyrovnávanie tlaku.
Techniky potápania: efektívny pohyb s plutvami, predstavenie techniky bez plutiev.
Mentálna techniky: Technika vizualizácie.
Potencionálna trauma: Trauma súvisiaca s hypoxiou, barotrauma.
Bezpečnosť a záchrana: Kľúčové bezpečnostné opatrenia, buddy systém, záchranné postupy.
Base training: Dôležitosť tréningu, predstavenie Molchanovs Movement a týždenného tréningového cyklu, Molchanovs výkonnostných testov a odznakov.

Bazénová časť
Relaxácia: Aplikácia dýchacích a mentálnych techník vo vode.
STA: Statické zadržanie dychu na hladine, vrátane správneho buddyingu a záchrany.
DYNB: Správne navážanie, pozícia tela a hlavy, efektívna kopacia technika, otočka, duck dive, buddying, záchrana.
DNF: Úvod do techniky bez plutiev, navážanie, záber pažami, kop, synchronizácia.
Base training: Ukážka Molchanovs tréningového výcviku, ku ktorému získaš prístup po absolvovaní kurzu.

Hĺbková časť
Relaxácia: Aplikácia dýchacích a mentálnych techník vo vode.
FIM: Zoznámenie s technikou Free immersion, poloha tela, efektivita pohybu.
CWTB: Zoznámenie s technikou plávania s plutvami, správne navážanie, orientácia pozdĺž lana, pozícia tela a hlavy, efektívna kopacia technika, duck dive, otočka, buddying, záchrana.

Pre získanie certifikácie Wave 1 je potrebné:
Absolvovať kurz v celej dĺžke, uspieť v teste teoretických vedomostí, preplávať pod vodou bezpečne a komfortne vzdialenosť min. 30m s plutvami, zadržať vo vode dych na minimálne 1 a pol minúty, vedieť vykonať záchranu freedivera a vedieť sa bezpečne potápať v tíme.
FIM: Komfortné a opakované ponory 12 – 20 metrov
CWTB: Komfortné a opakované ponory 12 – 20 metrov
Buddying: 6 – 10 metrov (bezpečný freediving v skupine)
Záchrana: 6 – 10 metrov
Pokiaľ nebude v tvojich silách niektorú časť kurzu zvládnuť, môžeš sa pripojiť k našim pravidelným tréningom alebo hĺbkovým akciám, ďalej na sebe pracovať a kurz v pokoji dokončiť. Na dokončenie máš čas až 1 rok.